Jak funguje Trail Gator

Hlavní stránka »  Jak funguje Trail Gator

POUŽÍVÁNÍ TAŽNÉ TYČE

 • Odepněte tažnou tyč z úložné pozice.
 • Vyjměte pin, natáhněte tyč na potřebnou délku a zajistěte ji pinem. POZOR! nezajištění pinu pojistným okem může vést k vážným zraněním jezdců!
 • Vyjměte rychloupínák ze spojky na tažné tyči.
 • Jednou rukou držte spojku na tažné tyči a druhou rukou zdvihněte předek dětského kola. Zahákněte spojku na tyči do objímky na hlavové trubce dětského kola. Položte dětské kolo za lehkého tlaku na tyč tak, aby do sebe správně zapadaly spojka a objímka.
 • Odcvakněte zajišťovací tyčku a zablokujte řízení dětského kola.

ULOŽENÍ TAŽNÉ TYČE

 • Odpojte zajišťovací tyčku od vidlice dětského kola. Držte ji v prstech a tlakem palce ji uvolněte.
 • Přicvakněte zajišťovací tyčku k tažné tyči do skladovací polohy.
 • Uvolněte rychloupínák.
 • Jednou rukou držte spojku na tažné tyči a druhou rukou dětské kolo. Zdvihněte obojí najednou nahoru za lehkého tlaku dolů na dětské kolo tak, aby se obojí odpojilo od sebe.
 • Založte rychloupínák do tažné tyče a zajistěte jej. POZOR! přílišné dotažení rychloupínáku může způsobit deformaci spojky!
 • Vyjměte pin, složte trubky tažné tyče a zajistěte je pinem.
 • Složte tyč dolů vedle zadní vidlice a zajistěte ji v držáku.

PŘED KAŽDOU JÍZDOU ZKONTROLUJTE

 • Zkontrolujte všechny šrouby a matice, zdali jsou odpovídajícím způsobem utaženy
 • Zkontrolujte všechny díly zda nejeví známky poškození
 • Zkontrolujte všechny pohyblivé díly zda nejsou příliš opotřebeny
 • Zkontrolujte zda bezpečnostní pin a díry v tyči nejsou opotřebeny a pasují do sebe
 • Zkontrolujte spojku na tyči a objímky na dětském kole zda spolehlivě fungují a dětské kolo je správně připevněno a směřuje dopředu
 • Zkontrolujte zda rychloupínák spolehlivě drží
 • Zkontrolujte spolehlivou funkci zajišťovací tyčky řízení dětského kola
 • Zkontrolujte klipsy zajišťovacích držáků